Dänisch III (A1/A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 89,00

Norwegisch für den Urlaub (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 92,00

Hablemos del pasado (A2/B1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 16,00

Plattdeutsch (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 75,00

Latein II (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 92,00

Polnisch II (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 89,00

Le français - en marche! (A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 91,00