An English Week (A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 165,00

Russisch Grundkurs III (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 89,00

Italienisch Aufbaukurs III (A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 91,00

Italienisch Aufbaukurs I (A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 91,00

Deutsch als Fremdsprache (A2) - Teil 1

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 160,00

Spanisch am Vormittag IV (A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 112,00