Klangschalen (mit kurzer Klangschalenmassage)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 25,00

Klangschalenmeditation in der Gruppe

Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V.
Stade
 
EUR 44,00

Fantasie- und Traumreisen

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 23,00