Xpert Business

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
kostenlos

Betriebliche Steuerpraxis

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Personalwirtschaft

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzwirtschaft

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Bilanzierung

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Kosten- und Leistungsrechnung

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Einnahmen-Überschussrechnung

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 200,00

Lohn und Gehalt 1

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung 1

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Lohn und Gehalt 2

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung 2

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Controlling

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Lohn und Gehalt mit DATEV

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung mit DATEV

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00