Prüfung Xpert Business

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 75,00

Controlling

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Kosten- und Leistungsrechnung

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Kosten- und Leistungsrechnung

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Einnahmen-Überschussrechnung

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 200,00

Bilanzierung

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Finanzwirtschaft

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Lohn und Gehalt 1

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung 1

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Betriebliche Steuerpraxis

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung mit DATEV

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Lohn und Gehalt 2

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung 2

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Lohn und Gehalt mit DATEV

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Einnahmen- Überschussrechnung

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 200,00

Finanzbuchführung 2

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Bilanzierung

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Lohn und Gehalt 2

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Controlling

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung 1

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Finanzwirtschaft

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Lohn und Gehalt 1

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 270,00

Betriebliche Steuerpraxis

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00

Finanzbuchführung mit DATEV

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 270,00