Dänisch kompakt für den Urlaub (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 88,00

Norwegisch kompakt für den Urlaub (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 88,00

Neugriechisch für den Urlaub (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 38,00

Arabisch II (A1)

Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V.
Stade
 
EUR 60,00

Persisch (Farsi) lernen

Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V.
Stade
 
EUR 60,00

Schwedisch A2

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 62,60

Schwedisch A1

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 70,00

Schwedisch (A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 45,00

Schwedisch Grundkurs IV (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 85,00

Norwegisch A1

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 165,00

Dänisch (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 165,00