Arabisch II (A1)

Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V.
Stade
 
EUR 60,00

Persisch (Farsi) lernen

Evangelische Familienbildungsstätte Kehdingen/Stade e.V.
Stade
 
EUR 60,00

Schwedisch A2

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 62,60

Schwedisch A1

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 70,00

Schwedisch (A2)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 45,00

Schwedisch Grundkurs IV (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 85,00

Polnisch A1

Volkshochschule (VHS) Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 96,00

Norwegisch A1

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 165,00

Dänisch (A1)

Volkshochschule (VHS) Stade e.V.
Stade
 
EUR 165,00