Musical-Chor

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 20,00

Mal- und Zeichenkurs

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 35,00

Hausmusik-Ensemble

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 10,00

Chor "Große Stieglitze"

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 60,00

Keyboard-Unterricht

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 

Gamben-Unterricht

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 

Klavier-Unterricht

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 

Violinen-Unterricht

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 

Gitarren-Unterricht

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 

Senioren-Chor "TonArt Gold"

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude
 
EUR 10,00

Afrikanisches Trommeln auf der Djembe

Musik- und Kunstschule TonArt Buxtehude
Buxtehude